Browsing:

Category: โรงงาน-โกดัง-คลังสินค้า

ขายโรงงานไทรน้อย นนทบุรี ตำบลไทรใหญ่

ขายโรงงานขายโรงงานไทรน้อย นนทบุรี

ขายโรงงานไทรน้อย นนทบุรี ตำบลไทรใหญ่ ติดถนน-นบ3015 ทางหลวงชนบท สร้างใหม่ตำบลไทรใหญ่-อำเภอไทรน้อย นนทบุรี พร้อมใบรง4. พื้นที่สีม่วง สามารถทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้